Kỹ thuật nối thép cũ sử dụng dây kẽm buộc để nối chồng sắt trong các lồng của cọc khoan nhồi. Tuy nhiên việc nối bằng dây kẽm vừa mất thời gian, thiếu sự an toàn cho mối nối và lại tốn nhiều nhân công làm việc. Vì vậy giải pháp cóc U nối thép được thay thế, phần lớn được áp dụng cho các cọc khoan nhồi có đường kính từ 800mm trở lên.

Ngoài ứng dụng nối lồng thép cọc khoan nhồi thì cóc nối thép được đưa vào sử dụng trong nhiều hạng mục thi công như:
- Nối thép cột trong xây dựng cao tầng
- Nối cốt thép tường vây
- Cóc nối còn được ứng dụng trong các công trình cầu đường và nhà cao tầng......

Cóc nối thép được sản xuất theo quy trình hiện đại và được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Kỹ thuật sản xuất hiện đại giúp chúng tôi đáp ứng được đúng số lượng và đúng tiến độ cho các công trình cao tầng qui mô lớn.

bolt11