Bulong neo ray

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Bulong neo ray
Đường kính:  M12-m18
Chiều dài:  125mm-350mm
Vật liệu:  không  cấp độ, 4.6,  5.6, 6.6, 8.8, 201, 304
Xử lý bề mặt:  Mộc, xi, nhúng nóng