Bulong đầu lục giác

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Bulong đầu lục giác
Tiêu chuẩn: DIN558-601
Đường kính: M5-M30
Chiều dài: Từ 10mm - 300mm
Vật liệu: không cấp độ, 4.6
Xử lý bề mặt: Nhuộm đen, xi, nhúng nóng