Bulong tai hồng

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Bulong tai hồng
Tiêu chuẩn:  
Đường kính:  M16 - M20
Chiều dài:  Từ 100mm - 150mm
Vật liệu:  5.6, 8.8
Xử lý bề mặt:  Đen mộc, xi