Bulong xe tải

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Bulong xe tải
Tiêu chuẩn:  
Đường kính:  M12 - M16
Chiều dài:  Từ 35mm - 100mm
Vật liệu:  Không cấp độ, 8.8, 10.9
Xử lý bề mặt:  Nhuộm đen, xi, nhúng nóng