Bulong điện lực

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Bulong điện lực
Tiêu chuẩn:  DIN931
Đường kính:  M10 - M30
Chiều dài:  Từ 100mm - 500mm
Vật liệu:  Không cấp độ
Xử lý bề mặt:  xi, nhúng nóng