Bulong cường độ cao

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Bulong cường độ cao
Tiêu chuẩn:  DIN931-933
Đường kính:  M6-M48
Chiều dài:  Từ 10mm - 350mm
Vật liệu:  6.6, 8.8, 10.9
Xử lý bề mặt:  Nhuộm đen, xi, nhúng nóng