bulong f10t

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Bulong F10T
Tiêu chuẩn:  JIS - F10T
Đường kính:  M6-M24
Chiều dài:  Từ 40mm - 200mm
Vật liệu:  8.8, 10.9, 12.9
Xử lý bề mặt:  Nhuộm đen, xi, nhúng nóng