Bulong ren nhuyễn

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Bulong ren nhuyễn
Tiêu chuẩn:  DIN960-961
Đường kính:  M8-M24
Chiều dài:  Từ 30mm - 320mm
Vật liệu:  8.8, 10.9
Xử lý bề mặt:  Nhuộm đen, xi, nhúng nóng