Bulong hệ inch

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Bulong hệ inch
Tiêu chuẩn:  UNC/UNF
Đường kính:  1/4-3/4"
Chiều dài:  3/4 -6"
Vật liệu:  C Đ 5
Xử lý bề mặt:  Nhuộm đen, xi, nhúng nóng