Bulong tiêu chuẩn Mỹ

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Bulong tiêu chuẩn Mỹ
Tiêu chuẩn:  ASTM
Đường kính:  3/8-1"
Chiều dài:  3/4 -6"
Vật liệu:  
Xử lý bề mặt:  Nhuộm đen, xi, nhúng nóng