Bulong tự cắt

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Bulong tự cắt
Tiêu chuẩn:  S10T-T.C
Đường kính:  M16-M24
Chiều dài:  35mm - 150mm
Vật liệu:  10.9
Xử lý bề mặt:  Nhuộm đen, xi, nhúng nóng