Khoen tán ren trong

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Khoen tán ren trong
Đường kính:  m6-m36
Vật liệu:  xi trắng ( vàng)