Dây cáp lõi thép

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Dây cáp lõi thép
Kích thước:  m10-m30
Vật liệu:  thép
Xử lý bề mặt:  đen mộc