Dây cáp lõi bố bọc nhựa ngoài

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Dây cáp lõi bố bọc nhựa ngoài
Kích thước:  m2-m16
Vật liệu:  thép
Xử lý bề mặt:  xi trắng