Dây xích

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Dây xích
Kích thước:  m2-m20
Vật liệu:  thép, inox
Xử lý bề mặt:  môc, xi