Tăng đưa 1 đầu móc 1 đầu tròn

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Tăng đưa 1 đầu móc 1 đầu tròn
Kích thước:  m6-m24
Vật liệu:  thép, gang, inox
Xử lý bề mặt:  xi trắng