Tăng đưa 2 đầu tròn

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Tăng đưa 2 đầu tròn
Kích thước:  m16-m36
Vật liệu:  thép
Xử lý bề mặt:  đen mộc, xi trắng