Yếm cáp ( lót cáp)

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Yếm cáp ( lót cáp)
Kích thước:  m6-m12
Vật liệu:  thép, inox
Xử lý bề mặt:  xi trắng