Ốc xiết cáp

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Ốc xiết cáp
Kích thước:  m3-m32
Vật liệu:  thép, inox
Xử lý bề mặt:  xi trắng