Ma ní bầu - U

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Ma ní bầu - U
Kích thước:  m8- m 28
Vật liệu:  thép, inox
Xử lý bề mặt:  xi trắng