Kẹp cáp 3 lổ - 2 bulong

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Kẹp cáp 3 lổ - 2 bulong
Kích thước:  từ 100mm-120mm
Vật liệu:  thép, gang
Xử lý bề mặt:  xi, nhúng nóng