Ròng rọc

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Ròng rọc
Kích thước:  từ  15kg -200kg
Vật liệu:  
Xử lý bề mặt:  MÀU ĐỎ