DÂY KẼM GAI

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  DÂY KẼM GAI
Kích thước:  
Vật liệu:  tole kẽm