Bas kê V lổ

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Bas kê V lổ
Kích thước:  
Vật liệu:  tole kẽm