Bản lề cối

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Bản lề cối
Kích thước:  từ m16 - m35
Vật liệu:  thép