Ốc mở

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Ốc mở
Kích thước:  từ m6 - m12
Vật liệu:  inox