Que hàn

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Que hàn
Kích thước:  từ 2.6mm & 3.2mm
Vật liệu: