Bas thạch cao

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Bas thạch cao
Kích thước:  
Vật liệu:  thép