Tăng đưa thạch cao

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:  Tăng đưa thạch cao
Kích thước:  
Vật liệu:  thép